22Ian/15

ARRES TRADING SRL-auto

   Subscrisa LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L., desemnată lichidator judiciar al ARRES TRADING SRL, prin SENTINŢA CIVILĂ nr. 1090/2013 din 13.11.2013, pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. 840/110/2013, anunţă pentru data de 02.02.2015, ora 14.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Trandafirilor, bl.1/D/1-2, licitaţie publică, organizată în condiţiile regulamentului de licitaţie aprobat de creditori, pentru vânzarea de bunuri mobile – autovehicule, respectiv:

Număr de înmatriculare

BC-06-ATR

B-47-NVR

CIV

E 753386

E 734789

Categoria

AUTOTURISM M1

AUTOTURISM M1

Marca

DAEWOO

DACIA

Tipul, varianta

CIELO

LOGAN

Anul fabricaţiei

2006

2005

Sursa de energie

BENZINĂ

MOTORINĂ

Culoarea

ALBASTRU PACIFIC

ALB

CMC

1498

1461

PREŢ DE EVALUARE în lei (100%)

5.000,00

6.800,00

PREŢURILE INCLUD TVA.

Licitaţia începe de la 50% din preţul de evaluare al bunurilor. Bunurile vor putea fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul de pornire.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Lichidatorul invită persoanele interesate de achiziţionarea bunurilor să se prezinte la data, ora şi la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare.

Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea/garanţia de participare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de avere al debitoarei ARRES TRADING S.R.L., ce va fi adus la cunoștința ofertanților de lichidatorul judiciar, vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar.

Prezenta constituie notificare pentru debitoare, creditori, orice alte persoane interesate.

Relaţii suplimentare la tel. /fax.: 0234/581515-lichidator judiciar şi http://lichidatorinstantexpert.ro .

16Ian/15

teren agricol Filipesti, com. Bogdanesti DAN&MIR FOREST

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în Bacău, str. Trandafirilor, 1/D/1-2, în calitate de lichidator judiciar al DAN & MIR FOREST SRL, cu sediul în Oneşti, str. Uzinei, nr.3, jud. Bacău, numit în dosarul 8931/110/2010**, conform hotararii adunarii creditorilor din data de 23.12.2014, vinde, prin negociere directa, in conditiile art. 118 din Legea 85/2006, următoarele active:

1. TEREN arabil în suprafaţă de 4.200 mp (944 mp – intravilan, 3.256 mp – extravilan), situat în sat Filipeşti, com. Bogdăneşti, jud. Bacău, înscris în CF nr. 60054/UAT Bogdăneşti, nr. cadastral 660, nr. tarla 34, nr. parcelă 795/12.

Pretul minim de pornire a negocierii este de 1 euro/m.p.

2. TEREN arabil intravilan în suprafaţă de 3.999 mp situat în sat Filipeşti, com. Bogdăneşti, jud. Bacău, compus din teren 3.033 mp înscris în CF nr. 60061/UAT Bogdăneşti, nr. cadastral 532, nr. tarla 34, nr. parcelă 795/3 şi teren 966 mp înscris în CF nr. 60055/UAT Bogdăneşti, nr. cadastral 531, nr. tarla 34, nr. parcelă 795/3.

Pretul minim de pornire a negocierii este de 1 euro/m.p.

Pretul minim pentru ambele loturi este de 8.199 euro.

Pasul de supraofertare este de 300 euro.

Termenul pentru depunerea ofertelor: 30.01.2015, orele 12:00. Termenul pentru depunerea supraofertelor: 09.02.2015, orele 12:00.

În data de 09.02.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar se va întruni comisia de vânzare, într-o şedinţă la care sunt invitaţi să participe ofertantul iniţial şi toţi cei care au depus supraoferte până la termenul stabilit.

În cadrul şedinţei se va da citire supraofertelor primite; ofertanţii prezenţi vor avea posibilitatea de a face noi supraoferte, în scris, pornind de la cea mai mare supraofertă depusă, cu respectarea paşilor minimi de supraofertare, cumpărător fiind declarat ofertantul care a oferit preţul cel mai mare, în acest sens încheindu-se procesul-verbal de vânzare prin negociere directă. Vânzarea va putea fi făcută după 30 de zile de la data ultimei publicări făcute de lichidator în ziar a anunțului privind condițiile de supraofertare in conditiile art. 118 din legea 85/2006 si dupa efectuarea plăţii. Plata integrală a preţului se face în termen de cel mult 30 de zile de la data procesului-verbal de vânzare, iar transferul dreptului de proprietate se realizează la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare conform art. 120 din Legea nr. 85/2006.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activelor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Ofertanţii vor avea obligatia de a achita o garantie de participare la procedura de negociere directa in cuantum de 10% din pretul de pornire a negocierii si de a achita caietul de sarcini de 500 lei (evaluare+ regulament de vânzare prin negociere directă).

16Ian/15

HALA PRODUCTIE ONESTI – DAN&MIR FOREST

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în Bacău, str. Trandafirilor, 1/D/1-2, în calitate de lichidator judiciar al SC DAN & MIR FOREST SRL, cu sediul în Oneşti, str.Uzinei, nr.3, jud. Bacău, numit în dosarul 8931/110/2010** aflat pe rolul Tribunalului Bacău, organizează, în condiţiile Legii nr. 85/2006 şi ale Codului de Procedură Civilă, în data de 02.02.2015, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică pentru vânzarea următorului activ:

 • Imobil situat în mun. Oneşti, str. Uzinei, nr. 3, judeţ Bacău, înscris în Cartea Funciară nr. 60632 a mun. Oneşti (nr. CF vechi 896/N), compus din:

– teren intravilan în suprafaţă de 5.415 mp, având nr. cadastral 3972;

– construcţie hală cu destinaţia garaj în suprafaţă de 454,20 mp, având nr. cadastral 2150-C1;

– clădire laborator gama şi clădire poartă CET II în suprafaţă de 174 mp, având nr. cadastral 3135-C1.

Preţ de pornire = 62.020 euro exclusiv TVA (plătibil în lei, la cursul valutar de la data plăţii)

Activul va fi adjudecat în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă. În caz de neadjudecare, se va relua licitatia la acelasi pret in data de 23.02.2015.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activului scos la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Lichidatorul invită persoanele interesate să se prezinte la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul de avere al SC DAN & MIR FOREST SRL.

În paralel cu procedura de vânzare la licitaţie publică, la sediul lichidatorului judiciar se pot depune oferte de cumpărare, ce vor fi supuse aprobării adunării creditorilor în condiţiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

12Ian/15

ZIPPO-COM – imobile

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, lichidator judiciar al falitei ZIPPO-COM SRL (dosar nr. 7193/110/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal), organizează în data de 19.01.2015, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor:

 • ANEXE GOSPODĂREŞTI – Garaj 22 mp înscris în CF 61174-C2/UAT Mărgineni, număr cadastral 2955-C2 şi magazie 13 mp înscrisă în CF 61174-C3/UAT Mărgineni, număr cadastral 2955-C3 (fundaţie, pardoseală şi planşeu – beton, structură – zidărie portantă din cărămidă), edificate pe terenul proprietatea persoanelor fizice Matanie Ştefan şi Matanie Doiniţa; anexele gospodăreşti sunt amplasate în curtea casei în care locuiesc persoanele fizice menţionate.

Preţ de pornire = 11.142 LEI (scutite de la plata TVA).

Activele vor fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activelor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul de avere al ZIPPO-COM SRL.

Prezenta publicaţie constituie totodată notificare către creditori, debitoare şi orice altă persoană interesată.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

 

12Ian/15

ELLEUNO – Maserati Cambiocorsa

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al ELLEUNO SRL – societate în faliment, organizează în data de 26.01.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următorului bun mobil:

 • Autoturism Maserati Coupe Cambiocorsa, an fabricaţie 2003 – complet; caroserie, vopsea şi tapiţerie în stare bună, anvelope cu uzură normală, motor complet, acumulator descărcat

 • PREŢ = 59.850,00 LEI (inclusiv TVA) – 90% din valoarea evaluată

Autoturismul va fi adjudecat în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activului scos la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul de avere al societăţii.

Prezenta publicaţie constituie totodată notificare către creditori, debitoare şi orice altă persoană interesată.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

12Ian/15

ELLEUNO SRL – imobile Bacau

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al ELLEUNO SRL – societate în faliment, organizează în data de 26.01.2015, ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următorului bun:

 • Lot de teren nr. 58 (loc de parcare), situat în mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr. 24E, jud. Bacău, teren intravilan curţi construcţii în suprafaţă totală de 12,50 mp, înscris în CF nr. 69486/UAT Bacău (nr. CF vechi 45050), nr. cadastral 69486 (nr. cadastral vechi 16358), împreună cu cota indiviză aferentă din alee (de 0,78 mp în cvc, cota actuală 2/562) înscrisă în CF nr. 62937/UAT Bacău (nr. CF vechi 44996), nr. cadastral 62937 (nr. cadastral vechi 16304) şi cota indiviză aferentă din drumul de acces (de 2,38 mp în cvc, cota actuală 4/1960), înscrisă în CF nr. 61646/UAT Bacău (nr. CF vechi 44993), nr. cadastral 61646 (nr. cadastral vechi 16301)

PREŢ = 9.360 LEI (se vinde fără TVA) – 90% din valoarea evaluată

Activul va fi adjudecat în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activului scos la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare. Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul de avere al societăţii.

Prezenta publicaţie constituie totodată notificare către creditori, debitoare şi orice altă persoană interesată.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

15Dec/14

KYTOKY – bunuri mobile

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei falite KYTOKY SRL, organizează în data de 26.01.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

Denumire

Valoarea evaluată – LEI

exclusiv TVA

Bain Marie – vitrină caldă – fabricat 2009 Mavi Polonia

4.166,10

Bar chinezesc – vitrină rece – fabricat 2009 Mavi Polonia

3.914,10

Distribuitor tacâmuri – inox

486,90

Dulap inox (dulap frigorific cu 2 uşi şi ventilaţie)

1.059,30

Hotă (aragaz) – inox

477,00

Masă de intrare (masă rece cu dulapuri frigorifice) – inox

2.196,00

Masină de gătit (aragaz cu 6 ochiuri şi cuptor)

2.502,90

Spălător – inox

759,60

TOTAL

15.561,90

Bunurile mobile vor fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul de avere al societăţii.

Prezenta publicaţie constituie totodată notificare către creditori, debitoare şi orice altă persoană interesată.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

15Dec/14

ADDA FASHION – bunuri mobile

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei falite ADDA FASHION SRL, organizează în data de 19.01.2015, ora 15:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri:

A. MIJLOACE FIXE – UTILAJE

Denumire

Descriere

Preţ – lei

exclusiv TVA

Maşină de surfilat Rimoldi Maşină 3 fire, include masă şi motor

926,50

Maşină de surfilat Rimoldi Maşină 3 fire, include masă şi motor

926,50

Maşină de cusut nasturi Kaigu Maşină cusut nasturi 2 sau 4 găuri

1.347,25

Maşină de cusut nasturi Durkopp Maşină cusut nasturi 2 sau 4 găuri

1.347,25

Maşini de surfilat Pegasus Maşină 3 fire, include masă şi motor

942,65

TOTAL

5.490,15

B. STOCURI – MATERIALE AUXILIARE TEXTILE DIVERSE (adeziv, vatelină, poliester, lână în amestec, bumbac în amestec, in) – 2.458 ml – preţ = 12.275,25 lei exclusiv TVA.

Materialele auxiliare vor fi vândute în bloc, iar utilajele vor fi vândute individual.

Bunurile mobile vor fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul de avere al societăţii.

Prezenta publicaţie constituie totodată notificare către creditori, debitoare şi orice altă persoană interesată.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

04Dec/14

BRIFCOLA – imobil laborator racoritoare Comanesti

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al BRIFCOLA SRL – societate în faliment (dosar nr. 5828/110/2010** aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia Civilă), organizează în data de 22.12.2014, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică pentru vânzarea următorului activ:

 • Activ «Laborator răcoritoare» din Comăneşti, str. Combinatului, nr. 8, jud. Bacău, înscris în Cartea Funciară nr. 60414/UAT Comăneşti, constând în:

teren intravilan curţi-construcţii, în suprafaţă de 300 mp (din acte), suprafaţă măsurată 469,04 mp, nr. cadastral 112;

- construcţie laborator răcoritoare (cu acte), în suprafaţă de 157 mp, compusă din 5 camere, nr. cadastral 112-C1;

– magazie (fără acte), în suprafaţă construită de 18,48 mp, nr. cadastral 112-C2;

– grup sanitar (fără acte), în suprafaţă de 12 mp, nr. cadastral 112-C3.

PREŢ DE PORNIRE = 50.765,00 LEI – 65% din valoarea evaluată.

Activul va fi adjudecat în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activului scos la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare. Lichidatorul invită persoanele interesate să se prezinte la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul de avere al societăţii BRIFCOLA SRL.

În paralel cu procedura de vânzare la licitaţie publică, la sediul lichidatorului judiciar se pot depune oferte de cumpărare, ce vor fi supuse aprobării adunării creditorilor în condiţiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

17Noi/14

ZIPPO-COM – mobile

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, lichidator judiciar al falitei ZIPPO-COM SRL (dosar nr. 7193/110/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal), organizează în data de 19.01.2015, ora 10:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

 • Autoturism Hyundai Tucson, an fabricaţie 2005, nr. înmatriculare BC-05-ZIP, serie şasiu KMHJN81VP5U207789 – uzat; timbru de mediu neplătit – Preţ = 9.901,80 lei (inclusiv TVA);

 • Autoutilitară furgon Volkswagen Caravelle, nr. înmatriculare BC-01-ZIP – carcasă – Preţ = 126,00 lei (inclusiv TVA);

 • Cazan lemn solid – defect – Preţ = 90,00 lei (inclusiv TVA).

Bunurile vor fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în data de 26.01.2015, ora 10:00, în aceleaşi condiţii şi la acelaşi preţ de pornire.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor mobile scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire la licitaţie în contul de avere al ZIPPO-COM SRL.

Prezenta publicaţie constituie totodată notificare către creditori, debitoare şi orice altă persoană interesată.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

 

22Oct/14

BEKAROM IMPEX SRL-imobil

Subscrisa LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al BEKAROM IMPEX S.R.L., conform sentinţei civile nr. 1220/17.10.2012 pronunţate de Tribunalul Bacău, secţia a II-a civilă în dosarul nr. 2662/110/2010**, anunţă pentru data de 03.11.2014, ora 14.30, la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Trandafirilor, bl.1/D/1-2, licitaţie publică, organizată în condiţiile regulamentului de licitaţie aprobat de creditori, pentru vânzarea de bunuri imobile respectiv:

 • Activul compus din construcţii respectiv – clădire atelier – hală de producţie (C1) Aria construită = 1456,43 mp, clădire depozit (C2) Aria construită = 164,30 mp, clădire vestiare (C3) Aria construită = 120,13 mp, o clădire birouri (C4) Aria construită = 75,04 mp şi un şopron (C5) Aria construită = 48,00 mp – preţul de evaluare fiind de 406.941 lei, toate situate în COMĂNEŞTI, str. Moldovei nr.4, jud. BACĂU, nr. cadastral 555, CARTE FUNCIARĂ nr. 2389 a oraşului COMĂNEŞTI.

NOTĂ: Terenul în suprafaţă de 3.297,20 mp. pe care se află amplasat activul nu face obiectul vânzării fiind luat în concesiune de către BEKAROM IMPEX S.R.L. de la U.A.T. Comăneşti, conform CONTRACTULUI DE CONCESIUNE nr. 21/01.08.2008, pe o perioadă de 21 ani.

NOTĂ: În cadrul activului sunt incluse şi următoarele bunuri mobile > o centrală termică – număr de inventar 113, un transformator TTU 160 KVA – număr de inventar 101; un tablou de control – număr de inventar 104; o instalaţie transformator – număr de inventar 136.

toate sumele fiind inclusiv T.V.A.

Licitaţia începe de la 90% din preţul de evaluare al bunurilor. Bunurile vor putea fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul de pornire. Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare. Lichidatorul invită persoanele interesate de achiziţionarea bunurilor să se prezinte la data, ora şi la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare. Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea/garanţia de participare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de avere al debitoarei S.C. BEKAROM IMPEX S.R.L., RO38BRDE040SV51771700400 deschis la B.R.D. – SUCURSALA BACĂU, vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar.

Prezenta constituie notificare pentru debitoare, creditori, orice alte persoane interesate.

NOTĂ: conform deciziei creditorilor debitoarei falite BEKAROM IMPEX, concomitent cu licitaţiile publice se desfăşoară şi şedinţe de negociere directă (în condiţiile regulamentului de vânzare prin negociere directă). Posibilii ofertanţi la şedinţele de licitaţie vor fi informaţi în situaţia în care bunurilor se vor fi valorificat, în cadrul procedurii de faliment, prin negociere directă.

Relaţii suplimentare la tel. /fax.: 0234/581515-lichidator judiciar şi http://lichidatorinstantexpert.ro .

07Oct/14

ADRIA SRL-terenuri

Subscrisa LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bacău, str. Trandafirilor, nr.1/D/1-2, jud. BACĂU, desemnat lichidator judiciar al debitoarei falite S.C. ADRIA S.R.L. prin Sentinţa nr.576/2011 din data de 15.04.2011, pronunţată în dosarul nr. 2681/110/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bacău–Secţia a-II-a Civilă, anunţă pentru data de 27.10.2014, ora 10.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Trandafirilor, bl.1/D/1-2, licitaţie publică, organizată în condiţiile regulamentului de licitaţie aprobat de creditori şi ale deciziilor luate în şedinţele adunărilor creditorilor, pentru vânzarea de bunuri IMOBILE respectiv:

 1. TEREN INTRAVILAN în suprafaţă de 6.802 mp - situat în comuna CEAHLĂU, jud. NEAMŢ – preţ de evaluare de 259.000 lei;

 2. TEREN INTRAVILAN în suprafaţă de 6.265 mp - situat în comuna CEAHLĂU, jud. NEAMŢ – preţ de evaluare de 239.000 lei;

Toate sumele fiind inclusiv T.V.A.

Licitaţia începe de la 50% din preţul de evaluare al bunurilor. Bunurile vor putea fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul de pornire, anume 50% din preţul de evaluare, dar nu mai puţin din acest preţ.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Lichidatorul invită persoanele interesate de achiziţionarea bunurilor să se prezinte la data, ora şi la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare.

Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea / garanţia de participare de 40% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de avere al debitoarei falite S.C. ADRIA S.R.L., vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidator.

Relaţii suplimentare la tel. /fax.: 0234/581515-lichidator judiciar şi http://lichidatorinstantexpert.ro .

07Oct/14

ANCVAS SRL-spatiu comercial

Subscrisa LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L., cu sediul în Bacău, str. Trandafirilor, 1/D/1-2, înregistrată în R.F.O.-II sub nr. 0137, confirmat în calitate de lichidator judiciar al ANCVAS S.R.L., prin sentința nr. 490/2013 din data de13.05.2013, în cadrul dosarului nr. 7837/110/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bacău -secția a II-a Civilă-, anunţă pentru data de 27.10.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din Bacău, str. Trandafirilor, bl.1/D/1-2, licitaţie publică, organizată în condiţiile regulamentului de licitaţie aprobat de creditori, pentru vânzarea de bunuri imobile respectiv:

 • SPAŢIU COMERCIAL”- aparţinând ANCVAS S.R.L. – societate în faliment – situat în ONEŞTI, str. Dr. Victor Babeş, nr.7, bl.7sc.C, ap.0, jud. BACĂU, în suprafaţă construită totală de 130,30 mp, din care suprafaţa utilă este de 126,36 mp, identificat cu nr. Cadastral 141/C;0;2 , CARTE FUNCIARĂ nr. 60232-C1-U6 a oraşului ONEŞTI.

NOTĂ: Imobilul, amplasat în zona centrală a municipiului ONEŞTI, la parterul unui bloc de locuinte tip P+4E, vis-a-vis de Stadionul Municipal, liceul Energetic si in apropiere de supermarketul Kaufland, este proprietatea debitoarei falite, conform contractului de vânzare cumpărare, cu încheiere de autentificare nr. 907 din 22.03.2007 la B.N.P. LEX VOLUNTATIS din ONEŞTI.

Preţul de evaluare este de 237.500,0 RON (echivalentul a 53.400 EURO la data evaluării-s.n.), fără TVA.

Licitaţia începe de la 90% din preţul de evaluare al bunurilor. Bunurile vor putea fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul de pornire.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Lichidatorul invită persoanele interesate de achiziţionarea bunurilor să se prezinte la data, ora şi la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare.

Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea/garanţia de participare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de avere al debitoarei S.C. ANCVAS S.R.L., ce va fi comunicat de lichidatorul judiciar, vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar.

Prezenta constituie notificare pentru debitoare, creditori, orice alte persoane interesate.

Relaţii suplimentare la tel. /fax.: 0234/581515-lichidator judiciar şi http://lichidatorinstantexpert.ro .

 

 

06Oct/14

BEKAROM IMPEX SRL-supliment

Subscrisa LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al BEKAROM IMPEX S.R.L., conform sentinţei civile nr. 1220/17.10.2012 pronunţate de Tribunalul Bacău, secţia a II-a civilă în dosarul nr. 2662/110/2010**, anunţă pentru data de 20.10.2014, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciardin Bacău, str. Trandafirilor, bl.1/D/1-2, licitaţie publică, organizată în condiţiile regulamentului de licitaţie aprobat de creditori, pentru vânzarea de bunuri mobile respectiv:

A) MATERIALE CONSUMABILE – preţ de evaluare (total): 1.420 lei.

B) PRODUSE FINITE – preţ de evaluare (total): 15.800 lei.

Conform raportului de evaluare – supliment-întocmit şi depus la dosarul cauzei de faliment.

toate sumele fiind exclusiv T.V.A.

BUNURILE SE VÂND ÎN BLOC (ADICĂ TOATE ODATĂ).

Licitaţia începe de la 60% din preţul de evaluare al bunurilor. Bunurile vor putea fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul de pornire.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Lichidatorul invită persoanele interesate de achiziţionarea bunurilor să se prezinte la data, ora şi la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare.

Persoanele interesate de cumpărarea bunurilor vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea/garanţia de participare de 10% din valoarea de pornire a licitaţiei, în contul de avere al debitoarei S.C. BEKAROM IMPEX S.R.L., RO38BRDE040SV51771700400 deschis la B.R.D. – SUCURSALA BACĂU, vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar.

Lista detaliată a bunurilor scoase la vânzare va putea fi consultată la sediul lichidatorului judiciar, pe baza raportului de evaluare care va fi achiziţionat în acest sens de la lichidator.

Prezenta constituie notificare pentru debitoare, creditori, orice alte persoane interesate.

NOTĂ: conform deciziei creditorilor debitoarei falite BEKAROM IMPEX, concomitent cu licitaţiile publice se desfăşoară şi şedinţe de negociere directă (în condiţiile regulamentului de vânzare prin negociere directă). Posibilii ofertanţi la şedinţele de licitaţie vor fi informaţi în situaţia în care bunurilor se vor fi valorificat, în cadrul procedurii de faliment, prin negociere directă.

Relaţii suplimentare la tel. /fax.: 0234/581515-lichidator judiciar şi http://lichidatorinstantexpert.ro .

25Sep/14

VOLANT-imobil

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al SC VOLANT SRL – societate în faliment (dosar nr. 1858/110/2012* aflat pe rolul Tribunalului Bacău – Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal), organizează în data de 27.10.2014, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică pentru vânzarea următorului activ:

 • Motel ,,La CICI” - situat în Moineşti, str. Alboteşti, nr. 72, jud. Bacău, compus din: restaurant - suprafaţă construită 536,36 mp, motel – spaţii de cazare - suprafaţă construită 397,24 mp, hală de producţie - 455,00 mp, atelier de producţie - 239,94 mp, magazie – 70,68 mp, şopron – 65,34 mp, magazie – 25,50 mp, mansardă peste atelier de producţie322,23 mp, bunurile mobile aferente imobilului.

Preţ de pornire = 432.000 lei.

Activul va fi adjudecat în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă. În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în conditiile regulamentului de vanzare.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activului scos la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul de avere al SC VOLANT SRL.

În paralel cu procedura de vânzare la licitaţie publică, la sediul lichidatorului judiciar se pot depune oferte de cumpărare, ce vor fi supuse aprobării adunării creditorilor în condiţiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

08Sep/14

VOLANT-auto

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al S.C. VOLANT S.R.L. – societate în faliment (dosar nr. 1858/110/2012* aflat pe rolul Tribunalului Bacău-Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal), organizează în data de 12.01.2015, ora 13:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

Nr. crt. Denumire Valoare inclusiv TVA Descriere bun Pret evaluare lei
1 Remorcă ANSSEMS BC02XVY 5.400,00

Descrierea bunurilor se regăseşte în Raportul de evaluare întocmit, ce poate fi consultat la sediul lichidatorului judiciar.

Bunurile mobile se vând individual şi vor fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă preţul de la care porneste licitatie sau pretul cel mai mare in cadrul licitatiei. Pretul de pornire va fi scazut de 25 % din pretul de evaluare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă si se va relua in conditiile regulamentului de vanzare.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Lichidatorul judiciar invită persoanele interesate să se prezinte la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare. Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul de avere al SC VOLANT SRL.

Relaţii suplimentare: site lichidatorinstantexpert.ro sau la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

N.B.: Bunurile se afla sub sechestru penal.

Date tehnice suplimentare:

 

Număr de înmatriculare

BC02XVY

BC88WMC

CIV

F 162462

E 850165

Locația

Moinești, str. Albotești nr 72

Moinești, str. Albotești nr 72

Categoria

Remorcă O2

Autoturism M1G

Caroseria

DC transport auto

AF vehicul cu utilizare multiplă

Marca

ANSSEMS

JEEP

Tipul, varianta

MSX/0172/ MSX3000

WH/CE8M/GRAND CHEROKEE

Serie şasiu

EMAR111311JA600

1J8HCE8M85Y569971

Anul fabricației

2006

2005

Sarcină utilă maximă autorizată

2380

490

Sursa de energie

tractată

motorină

Cilindree – cmc

*

2987

Numărul axelor

2

2

Culoarea

GRI

GRI

 

30Iul/14

BRIFCOLA – imobil birouri si depozit Comanesti

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al BRIFCOLA SRL – societate în faliment (dosar nr. 5828/110/2010** aflat pe rolul Tribunalului Bacău), organizează în data de 22.09.2014, ora 11:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică pentru vânzarea următorului activ:

«Birouri şi depozit central» din Comăneşti, str. Combinatului, nr. 8, jud. Bacău, identificat cu număr cadastral 62315, compus din teren în suprafaţă totală de 3.850 m.p.(din care 3.004 m.p. teren curţi-construcţii şi 846 m.p. teren fâneţe), pe care se află construcţiile: C1 depozit en-gross 205 m.p., C2 garaie 209 m.p., C3 fânărie146 m.p., C4 clădire birouri 183 m.p., suprafaţa desfăşurată 274 m.p., C5 magazie 156 m.p., C6 magazie 6 m.p. şi C7 magazie 9 m.p.

PREŢ DE PORNIRE = 251.066,00 LEI

 Activul va fi adjudecat în favoarea persoanei care oferă preţul cel mai mare. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra activului scos la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.

Lichidatorul invită persoanele interesate să se prezinte la locul stabilit pentru vânzare şi până la termenul de licitaţie să prezinte oferte de cumpărare. Persoanele interesate vor achiziţiona caietul de sarcini şi regulamentul de licitaţie de la lichidatorul judiciar şi vor depune până la termenul stabilit pentru vânzare cauţiunea de 10% din preţul de pornire al licitaţiei în contul de avere al societăţii BRIFCOLA SRL.

În paralel cu procedura de vânzare la licitaţie publică, la sediul lichidatorului judiciar se pot depune oferte de cumpărare, ce vor fi supuse aprobării adunării creditorilor în condiţiile art. 118 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei.

Relaţii suplimentare la nr. de telefon 0234/581515 şi 0747077052.

 

16Iul/14

BAC-CONSTRUCT-dale beton si piese ancoraj

LICHIDATOR INSTANT EXPERT SPRL, cu sediul în mun. Bacău, str. Trandafirilor, nr. 1/D/1-2, jud. Bacău, în calitate de lichidator judiciar al BAC-CONSTRUCT S.R.L. – societate în faliment (dosar nr. 2304/110/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bacău-Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal), organizează în data de 02.02.2015, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar, licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri mobile:

Descrierea bunului

Detalii/an fabricaţie

Inf. Suplim.

Pret ponire

incl. TVA

Dale beton

2,5x1x0,18

3 buc

500

Piese ancoraj aparare mal

10 buc

2.887

TOTAL 3.387,00 lei

Descrierea bunurilor se regăseşte în Raportul de Evaluare întocmit, ce poate fi consultat la sediul lichidatorului judiciar.

Bunurile mobile se vând individual şi/sau în bloc şi pot fi adjudecate în favoarea persoanei care oferă de pornire. În cazul în care nu se oferă cel puţin preţul de pornire, licitaţia va fi declarată închisă şi se va relua licitaţia la un termen ulterior.

Orice persoană care pretinde vreun drept asupra bunurilor scoase la vânzare va anunţa lichidatorul judiciar până la data stabilită pentru vânzare.