Alaturi de dumneavoastra

Contact: 0234581515, 0747077052, 0723577901, L-V 09.00-17.00

Print This Page

Bine ati venit!

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Subscrisa LICHIDATOR INSTANT EXPERT S.P.R.L. prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul sprijinirii activităţilor subscrisei, specifice procedurii de insolvenţă, reglementate de dispoziţiile Legii nr. 85/2006, modificată şi completată ulterior. Datele vor fi dezvăluite persoanei vizate, reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, autorităţilor publice locale sau centrale, societăţilor bancare, birourilor de credit, agenţiilor de colectare a debitelor/recuperare a creanţelor, organizaţiilor profesionale, angajatorului ori potenţialului angajator al persoanei vizate. Pe viitor, aceste date ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră. În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi / selectaţi NU.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată subscrisei. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în afara teritoriului României.

!! ÎN ATENŢIA FOŞTILOR SALARIAŢI AI SOCIETĂŢILOR COMERCIALE: S.C. COMPREL S.A. Comăneşti, S.C. B.A.T. S.A. Moineşti, S.C. PETROMEC S.A. Moineşti şi S.C. PROLABAC S.A. Bacău:

Începând cu data de 07.06.2012 cererile pentru eliberarea de adeverinţe de vechime, grupă ş.a. cu privire la activitatea în muncă desfăşurată la societăţile de mai sus enumerate, se vor primi de către S.C. UBERUM S.R.L. cu sediul social în BRĂILA, şos. Viziru, km.10, DN-21, Platforma Industrială Chişcani (Oficiul Poştal nr.10, căsuţa poştală 1018). Pentru mai multe informaţii : 0239-672142 sau 0748-291126.

Cererile pot fi transmise prin poştă însoţite de copii după cartea de muncă a solicitantului şi/sau a buletinului/cărţii de identitate a acestuia.

In ceea ce priveste cartile de munca ale fostilor salariati ai SC COMPREL SA (cele care nu au fost ridicate de parte din salariati, inainte de deschiderea procedurii de faliment ori in timpul procedurii de faliment asupra COMPREL-sn), facem precizarea ca acestea nu au fost predate S.C. UBERUM S.R.L. întrucât, la data de 19.08.2010 subscrisa le-a predat catre I.T.M. BACAU (proces verbal nr. 1864).

–––––––––––––––––––––––––––

*) Informatiile cuprinse in cadrul acestui site sunt exclusiv cu titlu de informare. Informatiile oficiale sunt cele cuprinse in documentele oficiale depuse la dosarele de insolventa/faliment/reorganizare, transmise institutiilor publice si comunicate in mod oficial Oficiului Registrului Comertului. Subscrisa nu-si asumă răspunderea pentru informatiile prezentate in cuprinsul acestui site.

Pentru vizualizarea corecta a site-ului recomandam utilizarea unuia dintre urmatoarele browsere de internet: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera. Nu este recomandata utilizarea Internet Explorer.